ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 

ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์   จำนวน 1 ตำแหน่ง

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ    จำนวน 2 ตำแหน่ง

รับสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร

ประกวดราคา/tor