ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา

ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร

ประกวดราคา/tor