ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลปรางค์กู่ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 เครื่อง

ประกวดราคา/TOR
17egp.pdf (299.45 KB)

ประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร

ประกวดราคา/tor