ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ระบบคัดกรองผู้ป่วยอัตโนมัติพร้อมเครื่องวัดความดันชนิดสอดแขน YE990 และเครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงอัตโนมัติระบบ Ultra Sonic จำนวน 2 ชุด

ประกวดราคา/TOR
8.pdf (129.96 KB)

ประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร

ประกวดราคา/tor