ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำท่วม ตำบลแข้ 

    สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ                             จำนวน 1 ตำแหน่ง

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วยกว้าง ตำบลกล้วยกว้าง 

    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ                                จำนวน 1 ตำแหน่ง

ไฟล์อัปโหลด

รับสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร

ประกวดราคา/tor