ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 งาน

ประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร

ประกวดราคา/tor